Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Πάνος Παπανάκος», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 264-265