Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Η Βουρβουρού», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 264