Είστε εδώ

Βύσσιος Ξάνθιππος, «Θεσσαλονίκη», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 263