Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Ξάνθιππος Βύσσιος», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 262-264