Είστε εδώ

Μαυρομάτης Στέλιος, «Βαγόνια», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 261