Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Κήπος», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 258