Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Αποκόμματα», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 259