Είστε εδώ

Χαραλάμπους Μάριος-Μαρίνος, «Εντυπώσεις από τους ζωγράφους της Διαγωνίου», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 257-261