Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ομορφοκκλησιά», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 255