Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Χαλκιδική», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 254