Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Η πινακοθήκη της Διαγωνίου», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 253-257