Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Εννιά επιτραπέζια ημερολόγια της Εταιρίας Τσιμέντων Ηρακλής-Όλυμπος», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 249-252