Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Ο φάρος στο Ποσείδι», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 205