Είστε εδώ

Lax Robert, «Ημερολόγιο [απόσπασμα]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 206-224