Είστε εδώ

Χαραλάμπους Μάριος-Μαρίνος, «Ιουδήθ», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 205