Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «Μια βόλτα στην παραλία», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 200-204