Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Το θέαμα του τουρίστα κι οι θεατές του», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 187