Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Κρυφός περίπατος ή η φυγή που δεν ξέρουνε», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 187