Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Η παλιά εκδίκηση των λέξεων», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 186