Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Αφαίρεση», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 185-186