Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Το ωραίο σκάνδαλο που καθυστερεί», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 186