Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Ο επίλογος του σώματος», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 185