Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Λίγα λόγια για το έργο του Ξάνθιππου Βύσσιου», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 155-156