Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τα Δημοτικά τραγούδια της Χαλκιδικής]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 154