Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ξάνθιππος Βύσσιος», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 157