Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δημοτικά τραγούδια της Χαλκιδικής», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 147-154