Είστε εδώ

Χρυσομέρης Δημοσθένης, «[Είναι σα γραμμένο στο μέτωπο της Ουρ]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 141