Είστε εδώ

Χρυσομέρης Δημοσθένης, «[Ιμάτια πια δεν έχω]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 141