Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[σαν αυγό]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 140