Είστε εδώ

Holub Miroslav, «[Πεζά ποιήματα. 8]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 118-119