Είστε εδώ

Holub Miroslav, «[Πεζά ποιήματα. 7]», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 117-118