Είστε εδώ

Wallraff Günter, «Τα πρωτόκολλα του Κρουπ», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 120-138