Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Το βιβλίο. Νίκου Φωκά: Προβολή πάνω σε γαλάζιο», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 83-87