Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «Ευαγγελισμός», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 82