Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιάννης Μιχαηλίδης]», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 205