Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιάννης Μιχαηλίδης», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 205