Είστε εδώ

Μιχαηλίδης Γιάννης, «Ανατολικό Αιγαίο (πόρτες) », Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 205