Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Doctor Faustus», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 201