Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Περιπέτεια», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 200-201