Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Από το ημερολόγιο ενός ακαμάτη», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 201-202