Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Βρέχει σ' ένα πεδίο μάχης», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 191