Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Πρέπει ν' αναζητήσω μάρτυρες», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 191