Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Πάει καιρός που δεν ρωτήθηκε κανείς», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 191-192