Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Ήτανε καλοκαίρι ή τέλος του καλοκαιριού», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 190-191