Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Στη διάρκεια της αγάπης μας σπίτια τελείωναν», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 189