Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Τέλος καλοκαιρινού απογεύματος στη Μότσα», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 189-190