Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Το παιδί μου», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 188-189