Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Όπως το αποτύπωμα των κορμιών μας», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 187-188