Είστε εδώ

Amichai Yehuda, «Κρίμα. Είμαστε μια τόσο καλή εφεύρεση», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 187