Είστε εδώ

Cummings E.E., «Πέντε ποιήματα. [η καλη γρια καιταλοιπα]», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 180-183